Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Krul en Bontenbal over de beantwoording van eerdere vragen over de regels rond verlichting van windmolens

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De beantwoording van eerdere vragen over de regels rond verlichting van windmolens

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid