Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kathmann en Thijssen over kwijtschelding van de waterschapsbelasting

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
  • Mede ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kathmann en Thijssen over “Kwijtschelding van de waterschapsbelasting”

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Schriftelijke vragen

Kwijtschelding van de waterschapsbelasting

Indiener B.C. Kathmann, Tweede Kamerlid