Schriftelijke vragen : De kabinetsbrief van 14 juni 2023, inzake Indexatie kinderbijslag per 1 juli 2023

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Indiener
    H.M. Palland, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Palland en Slootweg 'kabinetsbrief van 14 juni 2023, inzake kinderbijslag per 1 juli 2023'

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Palland en Slootweg 'kabinetsbrief van 14 juni 2023, inzake kinderbijslag per 1 juli 2023'

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid