Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de totstandkoming van de brief over de toekomst van interlandelijke adoptie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De totstandkoming van de brief over de toekomst van interlandelijke adoptie

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid