Schriftelijke vragen : Het artikel ‘Betaald voetbal predikte loonmatiging tijdens corona, maar spelers kregen meer’

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Van der Lee over het artikel “Betaald voetbal predikte loonmatiging tijdens corona, maar spelers kregen meer”.

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid