Schriftelijke vragen : Een uitspraak van de Hoge Raad over het uitzendbeding

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van der Lee en Kathmann over een uitspraak van de Hoge Raad over het uitzendbeding

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Lee en Kathmann over een uitspraak van de Hoge Raad over het uitzendbeding

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid