Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Esch over het aansprakelijk stellen van bedrijven voor schade door PFAS-vervuiling

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede namens
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het aansprakelijk stellen van bedrijven voor schade door PFAS-vervuiling.

Indiener E.M. van Esch, Tweede Kamerlid