Schriftelijke vragen : Het bericht ‘De woedeaanvallen van minister Wiersma zijn geen incident, maar een patroon’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Gericht aan
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
  • Indiener
    Peter Kwint, Kamerlid SP

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kwint over het bericht ‘De woedeaanvallen van minister Wiersma zijn geen incident, maar een patroon’

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap