Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Kat, Sneller en Van Weyenberg over het piramidespel van IM Academy en Finfluencers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.A.M. Kaag, minister van Financiën
  • Mede namens
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kat, Sneller en Van Weyenberg over het piramidespel van IM Academy en Finfluencers

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Schriftelijke vragen

Het piramidespel van IM Academy en Finfluencers.

Indiener H. Kat, Tweede Kamerlid