Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
  • Indiener
    P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Meenen over het bericht ‘Eindtoets basisschool wordt doorstroomtoets’

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs