Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma en Podt over financiering van grensbewakingsprojecten in Soedan

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording van de leden Sjoerdsma en Podt over de impact van EU-grensbewakingsprojecten en financiering op de Rapid Support Forces-militie in Soedan

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Schriftelijke vragen

De impact van EU-grensbewakingsprojecten en financiering in Soedan op de Rapid Support Forces-militie in Soedan (RSF)

Indiener S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid