Schriftelijke vragen : Het bericht dat artsen minder nieuwe kankermedicijnen gaan voorschrijven

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Den Haan over het bericht dat artsen minder nieuwe kankermedicijnen gaan voorschrijven

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport