Antwoord schriftelijke vragen (nader) : Antwoord op vragen van het lid Bisschop over juridische belemmeringen voor composteren gft met wormen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Juridische belemmeringen voor composteren gft met wormen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid