Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Werf, Sjoerdsma en Hammelburg over gerechtigheid voor de Yezidi-gemeenschap

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken
  • Mede namens
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoorden op vragen van de leden Van der Werf, Sjoerdsma en Hammelburg over de petitie van Yezidi-vrouwen

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Gerechtigheid voor de Yezidi-gemeenschap

Indiener J.J. van der Werf, Tweede Kamerlid