Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Omtzigt, Van der Woude en Peters over het recht op studiebeurzen voor EU-studenten in Nederland na herinvoering van de basisbeurs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Van der Woude en Peters over het recht op studiebeurzen voor EU-studenten in Nederland na herinvoering van de basisbeurs

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het recht op studiebeurzen voor EU-studenten in Nederland na herinvoering van de basisbeurs

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid