Schriftelijke vragen : Het bericht ‘OM ‘gesprek aangegaan’ met Silvania’.

Download

Indieners

  • Gericht aan
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    Roelien Kamminga, Kamerlid VVD

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kamminga over het bericht ‘OM ‘gesprek aangegaan met Silvania’

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kamminga over het bericht ‘OM ‘gesprek aangegaan’ met Silvania’

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties