Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Dekker-Abdulaziz, Sjoerdsma en Wuite over stemregistratie voor de Europese Parlementsverkiezingen in de Caribische Landen van het Koninkrijk

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Dekker-Abdulaziz, Sjoerdsma en Wuite over stemregistratie voor de Europese Parlementsverkiezingen in de Caribische Landen van het Koninkrijk

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Stemregistratie voor de Europese Parlementsverkiezingen in de Caribische Landen van het Koninkrijk.

Indiener H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid