Schriftelijke vragen : Een bailout voor banken in de stikstofaanpak

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Maatoug over een bailout voor banken in de stikstofaanpak

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Maatoug over een bailout voor banken in de stikstofaanpak

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën