Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Krul over het bericht 'Hollands Kroon roept Minister op regels rond verlichting windmolens per 2024 aan te passen'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Krul over het bericht ‘Hollands Kroon roept minister op regels rond verlichting windmolens per 2024 aan te passen

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Hollands Kroon roept minister op regels rond verlichting windmolens per 2024 aan te passen'

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid