Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Maatoug over de indexatie van de kinderopvangtoeslag

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De indexatie van de kinderopvangtoeslag

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid