Antwoord schriftelijke vragen (nader) : Antwoord op de vragen van het lid Van Haga over 'Wokegedram van het LAKS'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de inclusieve taalgids van het LAKS

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Wokegedram van het LAKS

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid