Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Sneller, Van der Werf en Wuite over het niet tenuitvoerleggen van gevangenisstraffen op Sint Maarten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Sneller, Van der Werf en Wuite over het niet tenuitvoerleggen van gevangenisstraffen op Sint Maarten

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het niet tenuitvoerleggen van gevangenisstraffen op Sint Maarten

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid