Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Kwaliteit kinderopvang Caribisch Nederland moet omhoog, zegt Onderwijsinspectie’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Indiener
    J. van den Hil, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    Roelien Kamminga, Kamerlid VVD

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van den Hil en Kamminga over het bericht 'Kwaliteit kinderopvang Caribisch Nederland moet omhoog, zegt Onderwijsinspectie'

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen