Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Baarle over het door schoolbesturen weigeren van gebedsruimten en gebedsmogelijkheden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid van Baarle over het door schoolbesturen weigeren van gebedsruimten en gebedsmogelijkheden

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Schriftelijke vragen

Het door schoolbesturen weigeren van gebedsruimten en gebedsmogelijkheden

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid