Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Palland en Van den Berg over het bericht ‘UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mede ondertekenaar
    A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Palland en Van den Berg over het bericht ‘UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling’

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling’

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid