Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Palland en Van den Berg over het bericht ‘UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Palland en Van den Berg over het bericht ‘UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling’

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘UWV en ministerie van Sociale Zaken kwakzalven door met STAP-regeling’

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid