Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Bushoff over het toestaan dat raadsleden voor een gemeenschappelijke regeling werken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Bushoff over het toestaan dat raadsleden voor een gemeenschappelijke regeling werken

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het toestaan dat raadsleden voor een gemeenschappelijke regeling werken

Indiener T.J. Bushoff, Tweede Kamerlid