Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Teunissen en Wassenberg over ‘de grootschalige verzameling van data over demonstranten door de politie’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Teunissen en Wassenberg over het bericht dat de politie op grote schaal persoonsgegevens opvraagt van demonstranten

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de politie op grote schaal persoonsgegevens opvraagt van demonstranten

Indiener C. Teunissen, Tweede Kamerlid