Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Subsidie op je rieten dak, maar alleen als het riet uit China komt’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Indiener
    Henri Bontenbal, Kamerlid CDA
  • Medeindiener
    H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Bontenbal en Palland over het bericht ‘Subsidie op je rieten dak, maar alleen als het riet uit China komt’

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie