Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van der Woude over loyaliteitsverklaringen bij Chinese promovendi

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen over het artikel 'How China controls its top students in Germany'

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

Het artikel 'How China controls its top students in Germany'

Indiener H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid