Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Kröger over het bericht 'Verhoging van energietarieven was mogelijk jarenlang onwettig'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kröger voer het bericht 'Verhoging van energietarieven was mogelijk jarenlang onwettig'

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Verhoging van energietarieven was mogelijk jarenlang onwettig'

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid