Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Leijten over de bouw van het datacentrum van Microsoft

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  • Mede namens
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede namens
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Leijten over de bouw van het datacentrum van Microsoft

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Schriftelijke vragen

Het bericht dat Microsoft al een jaar zonder vergunningen bouwt aan een datacentrum

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid