Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Van den Hil en Van der Woude over het bericht 'Opinie: "We moeten meer tandartsen opleiden, maar hoe dan?"'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht: 'Opinie: 'We moeten meer tandartsen opleiden, maar hoe dan''?

Indiener J. van den Hil, Tweede Kamerlid