Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Boulakjar over de bouw van een Microsoft datacentrum zonder bouw- en stikstofvergunningen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Boulakjar over Microsoft datacentrum zonder bouw- en stikstofvergunningen

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Schriftelijke vragen

Microsoft datacentrum zonder bouw- en stikstofvergunningen

Indiener F. Boulakjar, Tweede Kamerlid