Schriftelijke vragen : Het artikel ‘Chinese students signing “loyalty” pledges before arrival in Sweden’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Indiener
    H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Woude over loyaliteitsverklaringen bij Chinese promovendi

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Woude over loyaliteitsverklaringen van Chinese promovendi die werkzaam zijn in Nederland, Zweden en Duitsland

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap