Schriftelijke vragen : Het nieuws dat het CIDI op een Iraanse terrorisme- en sanctielijst is geplaatst

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden De Roon en Wilders over het nieuws dat het CIDI op een Iraanse terrorisme- en sanctielijst is geplaatst

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken