Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Wilders over het bericht ‘Radicaliseringsexpert Soumaya Sahla wil haar plek bij de VVD terugveroveren’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. Rutte, minister-president

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op op vragen van lid Wilders over het bericht ‘Radicaliseringsexpert Soumaya Sahla wil haar plek bij de VVD terugveroveren’

Indiener M. Rutte, minister van Algemene Zaken

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Radicaliseringsexpert Soumaya Sahla wil haar plek bij de VVD terugveroveren’

Indiener G. Wilders, Tweede Kamerlid