Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van lid van het lid Gündogan over bericht 'How China’s police are ensnaring thousands of suspects abroad'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Gündogan over het bericht 'How China’s police are ensnaring thousands of suspects abroad'

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Schriftelijke vragen

Het bericht 'How China’s police are ensnaring thousands of suspects abroad'

Indiener N. Gündogan, Tweede Kamerlid