Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kröger en Van der Lee over het afbouwpad van fossiele subsidies

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën
  • Mede ondertekenaar
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het afbouwpad van fossiele subsidies

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid