Antwoord schriftelijke vragen (nader) : Nader antwoord op vragen van de leden Klaver, Kuiken, Ouwehand, Azarkan, Dassen en Sylvana Simons over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen (nader)

Nader antwoord op vragen van de leden Klaver, Kuiken, Ouwehand, Azarkan, Dassen en Sylvana Simons over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Antwoord schriftelijke vragen (nader)

Nader antwoord op vragen van de leden Klaver, Kuiken, Ouwehand, Azarkan, Dassen en Sylvana Simons over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Antwoord schriftelijke vragen (nader)

Nader antwoord op van de leden Klaver, Kuiken, Ouwehand, Azarkan, Dassen en Sylvana Simons over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030 (Kaderrichtlijn Water (KRW))

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Antwoord schriftelijke vragen (nader)

Nader antwoord op vragen van de leden Klaver, Kuiken, Ouwehand, Azarkan, Dassen en Sylvana Simons over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Antwoord schriftelijke vragen (nader)

Nader antwoord op vragen van de leden Klaver, Kuiken, Ouwehand, Azarkan, Dassen en Simons over Voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Antwoord schriftelijke vragen (nader)

Nader antwoord op vragen van de leden Klaver, Kuiken, Ouwehand, Azarkan, Dassen en Sylvana Simons over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Antwoord schriftelijke vragen (nader)

Nader antwoord op vragen van de leden Klaver, Kuiken, Ouwehand, Azarkan, Dassen en Sylvana Simons over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Klaver, Kuiken, Ouwehand, Azarkan, Dassen en Sylvana Simons over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Mededeling (uitstel antwoord)

Mededeling op vragen van de leden Klaver, Kuiken, Bouchallikh, Bromet, Bushoff, Ellemeet, De Hoop, Kathmann, . Kröger, Van der Lee, Maatoug, Mohandis, Mutluer, Nijboer, Piri, Thijssen en Westerveld over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030

Indiener M. Rutte, minister van Algemene Zaken

Mededeling (uitstel antwoord)

Overdragen beantwoording vragen van de leden Klaver, Kuiken, Ouwehand, Azarkan, Dassen en Simons over de voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030

Indiener M. Rutte, minister van Algemene Zaken

Schriftelijke vragen

De voortgang van de kabinetsdoelstellingen voor 2030

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid