Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over het bericht ‘Emergis krimpt kliniek verder in afdeling autisme van 16 naar 5 bedden’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van den Berg over het bericht ‘Emergis krimpt kliniek verder in afdeling autisme van 16 naar 5 bedden’

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Emergis krimpt kliniek verder in afdeling autisme van 16 naar 5 bedden’

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid