Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Haverkort over de berichtgeving in diverse media betreffende het potentieel sluiten van hertenkampen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Haverkort over de berichtgeving in diverse media inzake het potentieel sluiten van hertenkampen

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

De berichtgeving in diverse media betreffende het potentieel sluiten van hertenkampen

Indiener E.A. Haverkort, Tweede Kamerlid