Schriftelijke vragen : Het voortduren van het gebrekkige onderwijsaanbod voor kinderen in asielopvangvoorzieningen

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kröger en Westerveld over het voortduren van het gebrekkige onderwijsaanbod voor kinderen in asielopvangvoorzieningen

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kröger en Westerveld over het voortduren van het gebrekkige onderwijsaanbod voor kinderen in asielopvangvoorzieningen

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid