Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op de vragen van het lid Kuik over het bericht ‘Die snuivende zanger maakt drugsgebruik doodnormaal’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Die snuivende zanger maakt drugsgebruik doodnormaal’

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid