Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Thijssen en Bromet over enkele berichten over de voorkeurslocatie van een militaire kazerne in Zeewolde

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Mede namens
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Mede ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid leden Thijssen en Bromet over enkele berichten over de voorkeurslocatie van een militaire kazerne in Zeewolde

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Schriftelijke vragen

Enkele berichten over de voorkeurslocatie van een militaire kazerne in Zeewolde

Indiener J. Thijssen, Tweede Kamerlid