Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Nijboer over fraude met huurlabels

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Fraude met huurlabels

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid