Schriftelijke vragen : Het vervoeren van asielzoekers per taxi

Download

Indieners

  • Gericht aan
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Indiener
    Gidi Markuszower, Kamerlid PVV

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Markuszower over het vervoeren van asielzoekers per taxi

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Markuszower over het vervoeren van asielzoekers per taxi

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid