Schriftelijke vragen : De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie

Download

Indieners

 • Gericht aan
  A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Gericht aan
  C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Gericht aan
  A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
 • Gericht aan
  R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Gericht aan
  M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
 • Indiener
  H. Dekker-Abdulaziz, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Dekker-Abdulaziz en Van Meenen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Dekker-Abdulaziz en Van Meenen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap