Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kröger over het actualiseren van de efficiënte CO2-prijs uit de WLO studies en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) oliewinning Schoonebeek

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede namens
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het actualiseren van de efficiënte CO2-prijs uit de WLO studies en de MKBA oliewinning Schoonebeek

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid