Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kuik over het bericht 'Regelwerk weerhoudt boeren van melden drugsafval: 'Er moet een vliegende brigade komen die het opruimen overneemt''

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Regelwerk weerhoudt boeren van melden drugsafval: ‘Er moet een vliegende brigade komen die het opruimen overneemt’’

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid